fbpx

Vinn - vinn, for både deg og naturen

Klimaet, det biologiske mangfoldet og menneskesamfunnet. Vi er så tett sammenvevd at en liten ubalanse mellom oss kan få katastrofale følger. At klimaet har endret seg på dramatisk vis gjennom de siste tiårene, skyldes ikke minst våre utslipp av drivhusgasser og et tankeløst overforbruk. Men hva kan hver og en av oss gjøre da, for å vinne  balansen tilbake?

Etterhvert som det kommer til oss, har de fleste nå innsett at vi må ta grep gjennom måten vi lever livene våre på. Begrense forbruket vårt, kjøre mindre bil, være mer sparsommelige med energiforbruket, bygge smartere hus. Og så videre. Det er ikke alltid like lett å få til alle disse tingene når hverdagen skal gå opp. Men i den grad vi snakker om å minske fotavtrykket etter oss, så hjelper alt.

Gjør helomvending

Satser du på å bli fullstendig klimanøytral, må du kanskje gjøre helomvending. Flytte på deg, for eksempel. Til et sted hvor slikt er mulig å gjennomføre. Inn i et nytt hus som er bygget med den beste samvittighet for alt som heter utslipp og forbruk. Som gir deg muligheten til dyrke litt i hagen og bruke naturen etter ditt eget hjerte, sommer som vinter. Til et sted som prediker en helt annen rytme og gir barna dine oppvekstvilkår de aldri vil glemme.
Du skal ikke langt avgårde. Til Vaksdalbygda, bare en halvtime fra Bergen. Med tog, vel og merke. Glem bilen. Jobber du i Bergen, går toget nærmest fra dør til dør. Det er i alle fall en særdeles god begynnelse.

Vinn- vinn,
både for deg og naturen

Klimaet, det biologiske mangfoldet og menneskesamfunnet. Vi er så tett sammenvevd at en liten ubalanse mellom oss kan få katastrofale følger. At klimaet har endret seg på dramatisk vis gjennom de siste tiårene, skyldes ikke minst våre utslipp av drivhusgasser og et tankeløst overforbruk. Men hva kan hver og en av oss gjøre da, for å vinne  balansen tilbake?

Etterhvert som det kommer til oss, har de fleste nå innsett at vi må ta grep gjennom måten vi lever livene våre på. Begrense forbruket vårt, kjøre mindre bil, være mer sparsommelige med energiforbruket, bygge smartere hus. Og så videre. Det er ikke alltid like lett å få til alle disse tingene når hverdagen skal gå opp. Men i den grad vi snakker om å minske fotavtrykket etter oss, så hjelper alt.

 

Gjør helomvending

Satser du på å bli fullstendig klimanøytral, må du kanskje gjøre helomvending. Flytte på deg, for eksempel. Til et sted hvor slikt er mulig å gjennomføre. Inn i et nytt hus som er bygget med den beste samvittighet for alt som heter utslipp og forbruk. Som gir deg muligheten til dyrke litt i hagen og bruke naturen etter ditt eget hjerte, sommer som vinter.

Til et sted som prediker en helt annen rytme og gir barna dine oppvekstvilkår de aldri vil glemme. Du skal ikke langt avgårde. Til Vaksdalbygda, bare en halvtime fra Bergen. Med tog, vel og merke. Glem bilen. Jobber du i Bergen, går toget nærmest fra dør til dør. Det er i alle fall en særdeles god begynnelse.