fbpx

Prisvinnende arkitekter

Foto: Eugeni Pons

Philip Kvalbein Hauge og Eva Korsøen er duoen bak det bergensbaserte arkitektkontoret, Kvalbein Korsøen Arkitektur AS — berømmet for sitt bærekraftige design og sin nyskapende arkitektur. Ofte dreier det seg om kompakte hus på små tomter, der de likefullt klarer å oppnå svært gode romforløp og sammenhenger mellom interiør og eksteriør. Det naturlige og organiske formspråket er kanskje deres mest gjennomgripende varemerke. Da de nå senest vant Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris, ble huset de hadde tegnet på Søre Titlestad beskrevet som et eksempel til etterfølgelse. Stedstilpasset arkitektur, bærekraftig, kompakt og enkelt. — Det blir som en oppsummering av vår måte å tenke arkitektur på, sier Kvalbein og Korsøen.

— All god arkitektur er stedsspesifikk. Vår oppgave er å skape gode bokvaliteter ved å fokusere på de nære omgivelsene. Og da snakker vi ikke bare om nabolaget, men om vær, vind, terreng, solforhold og utsikt. Under prosjekteringen er det kombinasjonen av alle disse kvalitetene som er våre føringer for de første skissene. Sentralt i den videre tilnærmingen står de rasjonelle og funksjonelle løsningene, det overraskende romforløp, innovativ materialbruk og den gode følelsen. Vi tegner for det livet som skal leves og vil at det ferdige huset skal oppleves som en reise gjennom dagen og årstidene. Huset, interiøret og hagen er alle like viktige deler av den opplevelsen.

Prisvinnende arkitekter

Foto: Eugeni Pons

Philip Kvalbein Hauge og Eva Korsøen er duoen bak det bergensbaserte arkitektkontoret, Kvalbein Korsøen Arkitektur AS — berømmet for sitt bærekraftige design og sin nyskapende arkitektur. Ofte dreier det seg om kompakte hus på små tomter, der de likefullt klarer å oppnå svært gode romforløp og sammenhenger mellom interiør og eksteriør. Det naturlige og organiske formspråket er kanskje deres mest gjennomgripende varemerke. Da de nå senest vant Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris, ble huset de hadde tegnet på Søre Titlestad beskrevet som et eksempel til etterfølgelse. Stedstilpasset arkitektur, bærekraftig, kompakt og enkelt. — Det blir som en oppsummering av vår måte å tenke arkitektur på, sier Kvalbein og Korsøen.

— All god arkitektur er stedsspesifikk. Vår oppgave er å skape gode bokvaliteter ved å fokusere på de nære omgivelsene. Og da snakker vi ikke bare om nabolaget, men om vær, vind, terreng, solforhold og utsikt. Under prosjekteringen er det kombinasjonen av alle disse kvalitetene som er våre føringer for de første skissene. Sentralt i den videre tilnærmingen står de rasjonelle og funksjonelle løsningene, det overraskende romforløp, innovativ materialbruk og den gode følelsen. Vi tegner for det livet som skal leves og vil at det ferdige huset skal oppleves som en reise gjennom dagen og årstidene. Huset, interiøret og hagen er alle like viktige deler av den opplevelsen.